หน้าแรก

ประกาศ

เอกสารประกอบ

คู่มือกิจกรรม

โครงสร้างกิจกรรม

การกำหนดรหัสกิจกรรม

ปฏิทินการดำเนินงาน

ปฏิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลดโปรแกรม
            อ่านบาร์โค้ด

รายชื่อคณะกรรมการพัฒนา
            กิจกรรมเสริมหลักสูตร

 

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 02-8496101-8  โทรสาร : 02-8496101-2
 Copyright 2008 : www.orsa.mahidol.ac.th Thank you for visit : Free Hit Counter

Activity Transcript

คลิกที่นี่มีคำตอบ

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง
เรื่อง ระบบใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript)
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2552 เวลา 13.00-16.30 น.ณ ห้อง 101 อาคาร L2 คณะวิทยาศาสตร์ ศาลายา

Click ที่นี่เพื่อชม VDO การประชุม

ดาวน์โหลดวีดีโอ


แบบกรอกข้อมูลรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

แบบกรอกข้อมูลรายชื่อบุคคลด้านกิจการนักศึกษา
เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร