หน้าแรก

ประกาศ

เอกสารประกอบ

คู่มือกิจกรรม

โครงสร้างกิจกรรม

การกำหนดรหัสกิจกรรม

ปฏิทินการดำเนินงาน

ปฏิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลดโปรแกรม
            อ่านบาร์โค้ด

รายชื่อคณะกรรมการพัฒนา
            กิจกรรมเสริมหลักสูตร

 

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 02-8496101-8  โทรสาร : 02-8496101-2
 Copyright 2008 : www.orsa.mahidol.ac.th Thank you for visit : Free Hit Counter

การประชุมชี้แจงรายละเอียด
โครงการจัดทำระบบใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา (Activity Transcript)
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2552 ณ อาคาร L2 ห้อง 101 คณะวิทยาศาสตร์ ศาลายา

[ ช่วงที่ 1 ]

Click ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

  ช่วงที่ 2  /  ช่วงที่ 3