หน้าแรก

ประกาศ

เอกสารประกอบ

คู่มือกิจกรรม

โครงสร้างกิจกรรม

การกำหนดรหัสกิจกรรม

ปฏิทินการดำเนินงาน

ปฏิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลดโปรแกรม
            อ่านบาร์โค้ด

รายชื่อคณะกรรมการพัฒนา
            กิจกรรมเสริมหลักสูตร

 

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 02-8496101-8  โทรสาร : 02-8496101-2
 Copyright 2008 : www.orsa.mahidol.ac.th Thank you for visit : Free Hit Counter

ปฏิทินกิจกรรม ระดับคณะ/วิทยาลัย

ปฏิทินกิจกรรมคณะ
1
คณะทันตแพทยศาสตร์
2
คณะวิศวกรรมศาสตร์
3
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
4
คณะเทคนิคการแพทย์
5
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด
6
คณะพยาบาลศาสตร
7
คณะวิทยาศาสตร์
8
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
9
คณะสัตวแพทยศาสตร์
10
คณะเภสัชศาสตร์

 

ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัย
1
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา